Storm "snek" seg med på nyhetene etter Dogs4all høsten 2016.