Vi planlegger kull på Thea, far vil da være Kiblue's Daytripper.